Vem kan göra avdrag:

Skattereduktionen för husarbete RUT riktar sig till ägaren av bostaden och uppgår till hälften av vissa arbetskostnader. Fakturamodellen innebär att det utförande företaget kräver kunden på endast hälften av vissa arbetskostnader. Efter kundens betalning till företaget begär företaget utbetalning från Skatteverket med den del av arbetskostnaden inklusive moms som kunden inte betalt.

Vilka arbeten får man avdrag för?

Om du anlitar någon för att göra hushållstjänster kan du få en skattereduktion som motsvarar 50 % av arbetskostnaden.

Vilken typ av trädgårdsarbete kan jag få rutavdrag för?

 ( från Skatteverkets information https://www.skatteverket.se)
  Till trädgårdsarbete som ger rätt till rutavdrag räknas:
  • häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden.
  • klippning buskar, vattning och gödning i samband med klippning och ogräsrensning, höstgrävning av land och omgrävning av kompost.
  • arbetskostnad för bekämpning av mossa i gräsmatta oavsett om mossan bekämpas för hand, med maskin eller med kemiska medel.
  • beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar.
  • röjning av sly, stubbfräsning och vedkapning.
 Företaget som gör jobbet måste ha F-skattsedel.

Hushållnära tjänster belopp:

Man får göra skatteavdrag om 30 000 kr per person och kalenderår. Är man 2 personer i familjen kan man således göra ett skatteavdrag gällande hushållsnära tjänster om 60000 kr!

Du får inte skattereduktion för följande:

  • Arbete som du fått försäkringsersättning för.
  • Arbete som stat, kommun eller landsting lämnat stöd för (t.ex. arbete som utförs av den kommunala hemtjänsten).
  • Arbete som utförs av en person eller ett företag som är närstående.
  • Resor och material.

Annat att ta hänsyn till:

En annan regel som man bör ta i beaktning är att det måste finnas skatteunderlag att dra avdraget för hushållsnära tjänster från. Det vill säga att om du inte betalar 50 000 kr i skatt kan du heller inte göra fullt avdrag för hushållsnära tjänster.

Mer information från skatteverket